array(0) { } Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka ALLWHITE Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Przyczółkowej 126, 02-968 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815847, posługująca się numerem NIP 951 249 46 94, adres e-mail: kontakt@homelife.style, telefon, +48 693 93 33 07, zwana dalej „Spółką”.

Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem www.homelife.style i nią zarządza. 

 1. Kontakt

 We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem: rodo@homelife.style.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Kontakt z Tobą ·         imię i nazwisko;

·         adres e-mail lub numer telefonu;

·         dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.
Cel archiwalny i dowodowy ·         imię i nazwisko;

·         adres e-mail;

·         dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką).
Cel analityczny ·         data i godzina odwiedzin strony;

·         rodzaj systemu operacyjnego;

·         przybliżona lokalizacja;

·         rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;

·         czas spędzony na stronie;

·         odwiedzone podstrony;

·         IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).
Reklama, badanie rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników ·         data i godzina odwiedzin strony;

·         rodzaj systemu operacyjnego;

·         przybliżona lokalizacja;

·         rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;

·         czas spędzony na stronie;

·         odwiedzone podstrony;

·         inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;

·         inne dane gromadzone przez dostawców zewnętrznych narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych (takich jak np. Google Analytics).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).
Wykorzystanie cookies ·         informacje zawarte  w plikach cookies. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
Wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych ·         nazwa użytkownika, ewentualnie imię i nazwisko;

·         adres e-mail

·         Twoje żądanie.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązkóww wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO)
Ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami  ·         data  i godzina odwiedzin strony;

·         rodzaj systemu operacyjnego;

·         przybliżona lokalizacja;

·         rodzaj przeglądarki internetowej;

·         czas spędzony na stronie;

·         odwiedzane podstrony;

·         adres e-mail;

·         imię i nazwisko;

·         adres e-mail;

·         dane o sprawie, w której się kontaktujesz;

·         IP lub skrócony adres IP;

·         historia korzystania z serwisu;

·         inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;

·         inne dane gromadzone przez dostawców zewnętrznych narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych (takich jak np. Google Analytics).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami,  w tym klientów i osób trzecich)

 

DANE KUPUJĄCYCH

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Założenie konta klienta podczas składania zamówienia  ·         adres e-mail;

·         hasło;

·         data rejestracji;

·         imię i nazwisko.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży ·         adres e-mail;

·         imię, i nazwisko

·         numer telefonu

·         adres dostawy;

·         numer telefonu;

·         przedmiot umowy;

·         wysokość wynagrodzenia;

·         numer identyfikacyjny zamówienia;

·         numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Przesyłanie powiadomień e-mail  ·         nazwa użytkownika;

·         imię i nazwisko;

·         adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usług w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu).
Wystawienie faktury i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ·         imię i nazwisko;

·         adres zamieszkania lub adres siedziby (formularz dane do faktury);

·         numer NIP;

·         numer identyfikacyjny zamówienia;

·         adres e-mail;

·         numer faktury.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa
Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych ·         nazwa użytkownika, ewentualnie imię i nazwisko;

·         adres e-mail;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO)
Cel archiwalny i dowodowy ·         nazwa użytkownika;

·         hasło;

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail;

·         adres do doręczeń;

·         numer telefonu;

·         numer NIP;

·         numer zamówienia;

·         przedmiot umowy;

·         wysokość wynagrodzenia;

·         numer rachunku bankowego;

·         data rejestracji;

·         numer faktury.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami  ·         nazwa użytkownika;

·         hasło;

·         imię i nazwisko

·         adres e-mail;

·         adres do doręczeń;

·         numer telefonu;

·         numer NIP;

·         numer zamówienia;

·         przedmiot umowy;

·         wysokość wynagrodzenia;

·         numer rachunku bankowego;

·         data rejestracji;

·         numer faktury.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich)

 

DANE OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO LUB KONTRAHENTA DO KONTAKTU, OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI (NP. PEŁNOMOCNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU)

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Kontakt z Tobą ·         imię i nazwisko;

·         stanowisko lub funkcja;

·         firma;

·         adres e-mail lub numer telefonu;

·         dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą w celu zawarcia lub wykonania umowy z podmiotem, który reprezentujesz
Cel archiwalny i dowodowy ·         imię i nazwisko;

·         firma;

·         stanowisko lub funkcja;

·         adres e-mail;

·         dane o sprawie, w której się kontaktujesz;

·         NIP;

·         numer faktury;

·         wysokość wynagrodzenia;

·         przedmiot zamówienia;

·         numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Spółką).
Wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych ·         nazwa użytkownika, ewentualnie imię i nazwisko;

·         adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).
Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej ·         imię i nazwisko;

·         firma;

·         adres zamieszkania lub adres siedziby;

·         NIP;

·         adres e-mail;

·         numer faktury ;

·         wysokość wynagrodzenia;

·         numer rachunku i dane banku;

·         przedmiot zamówienia;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z prawa.
Ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami  ·         imię i nazwisko;

·         firma;

·         stanowisko lub funkcja;

·         adres e-mail;

·         dane o sprawie, w której się kontaktujesz;

·         NIP;

·         numer faktury;

·         wysokość wynagrodzenia;

·         przedmiot zamówienia;

·         numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

 

 

 1. Cookies
 2. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a, LinkedIn, Instagram).
 3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych, zapisywany jest w nich np. adres IP;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; Aby zablokować działanie Google Analytics możesz cofnąć zgodę w sposób opisany w punkcie V niniejszej polityki. Ponadto, aby zablokować działanie Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u-3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.
 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na portalach społecznościowych lub braku możliwości obejrzenia filmów etc.
 1. Prawo wycofania zgody
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 3. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Spółce na adres rodo@homelife.style Jeżeli cofnięcie zgody dotyczy przetwarzania danych przy użyciu plików cookies możesz cofnąć zgodę tutaj _____________
 4. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych może być konieczne w celu udzielenia Ci odpowiedzi, prowadzenia korespondencji lub wykonania umowy z klientem lub kontrahentem Spółki, którego reprezentujesz.
 3. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa – podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Uprzejmie informujemy, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

 • Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, prawnikom, kurierom, operatorowi płatności, a jeśli komunikujesz się ze Spółką w imieniu naszego klienta lub kontrahenta – podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się kontaktujesz, firmom kurierskim, firmie księgowej.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest związane między innymi z naszą współpracą z różnymi podmiotami, np. gdy korzystamy z aplikacji dostarczanej przez podmiot amerykański. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniających odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 2. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona na stronie internetowej. Zmiany Polityki prywatności mogą być dokonywane ze względów prawnych, biznesowych, technicznych lub organizacyjnych.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2022

Zmień ustawienia cookies
2.(klik) Data uzupełniające cookies (klik)

Hit enter to search or ESC to close